Tin tức

Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt

Giai đoạn một (2010-2012, Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” sẽ triển khai đề án tại 14 tỉnh thuộc bảy vùng khác nhau. Mỗi vùng chọn hai tỉnh, mỗi tỉnh chọn hai xã để triển khai.


Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010-2015, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mục tiêu chung của đề án là giúp 5 triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con tốt nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, hạn chế tình trạng trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật.

Theo Quyết định, đề án thực hiện được chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn một (2010-2012) sẽ triển khai đề án tại 14 tỉnh thuộc bảy vùng khác nhau. Mỗi vùng chọn hai tỉnh, mỗi tỉnh chọn hai xã để triển khai.

Giai đoạn hai (2013-2015) sẽ nhân rộng mô hình ra phạm vi cả nước. Trong năm 2013, mỗi tỉnh chọn một đến hai xã trong cùng huyện làm thí điểm trước khi triển khai trên diện rộng.

Đối tượng trực tiếp của đề án chính là các bà mẹ có con dưới 16 tuổi và trẻ em.

Đối tượng gián tiếp là các thành viên khác trong gia đình có con dưới 16 tuổi, trực tiếp chăm sóc trẻ em, và các cán bộ, hội viên phụ nữ, các ban ngành đoàn thể có liên quan cùng người dân trong cộng đồng.

Với đề án này, Chính phủ mong muốn cho đến hết năm 2015, có 5 triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi được tập huấn kiến thức đúng về quyền trẻ em.

Trong đó, có 3 triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi được hướng dẫn thực hành và áp dụng kỹ năng trong giáo dục, nuôi dưỡng trẻ em vị thành niên.

Có ít nhất 1,5 triệu trẻ em vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khỏe sinh sản và giáo dục kỹ năng để đối mặt với các khó khăn trong cuộc sống.

Có ít nhất 2 triệu ông bố trong gia đình có con dưới 16 tuổi được tiếp cận với các thông tin về nuôi, dạy con, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình.

Bên cạnh đó, 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước được cung cấp tài liệu hướng dẫn, cẩm nang và tài liệu truyền thông cho cộng đồng./.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận