Tin tức

Triển khai đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Tin từ Bộ GD-ĐT, vào đầu tháng 6/2010, Chính phủ sẽ triển khai hội nghị thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ em năm tuổi. Hội nghị có quy mô toàn quốc, trực tuyến qua mạng Chính phủ tại điểm cầu Hội trường Chính phủ và 63 điểm cầu tại hội trường UBND của 63 tỉnh, thành phố, do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

Theo đề án này, nhà nước có trách nhiệm quản lý, đầu tư phát triển GDMN, ưu tiên đào tạo GV, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho các lớp mầm non năm tuổi ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Mục tiêu chung của đề án sẽ bảo đảm hầu hết trẻ em năm tuổi ở mọi vùng miền được đến lớp nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng đi học, bảo đảm chất lượng để trẻ em vào lớp 1. Các địa phương phải củng cố, mở rộng mạng lưới trường, lớp bảo đảm đến năm 2015, có 95% số trẻ em trong độ tuổi năm tuổi được học hai buổi/ngày. Nhà nước sẽ đào tạo nâng chuẩn và đào tạo mới 22.400 giáo viên, bảo đảm đến năm 2015, có đủ giáo viên dạy các lớp mầm non năm tuổi theo định mức quy định. Theo đề án, số tỉnh đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi sẽ tăng dần, từ 55% năm 2010 lên 85% năm 2012 và 100% năm 2015.

Kinh phí thực hiện đề án là 14.660 tỷ đồng, gồm bốn dự án, trong đó sẽ xây dựng mới 11.600 phòng học, phòng chức năng theo quy định của điều lệ trường mầm non; mua sắm trang thiết bị, đồ chơi; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ trẻ em nghèo và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia cho các huyện khó khăn.

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận