Góc tư vấn

Giáo dục bà mẹ nuôi, dạy con tốt

Hỏi: Tôi có hai con trong độ tuổi vị thành niên; một số gia đình trong xóm cũng có hoàn cảnh như tôi. Nghe nói, Nhà nước có Ðề án Giáo dục bà mẹ nuôi, dạy con tốt. Chúng tôi muốn biết mục tiêu và nội dung của đề án để có thể tham gia?


Trả lời: Ngày 19-5-2010, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 704/QÐ-TTg về việc phê duyệt Ðề án Giáo dục năm triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015), nhằm thông qua việc cung cấp kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy trẻ giúp cho năm triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em; hạn chế tình trạng trẻ em vị thành niên vi phạm đạo đức, pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện đầy đủ hơn quyền trẻ em, thực hiện xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

Theo đề án, đến hết năm 2015, năm triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi được tập huấn kiến thức đúng về quyền trẻ em, thực hiện chăm sóc, nuôi, dạy con theo từng độ tuổi; trong đó, ba triệu bà mẹ được hướng dẫn thực hành kỹ năng giáo dục, nuôi dưỡng trẻ vị thành niên (phù hợp theo từng độ tuổi). Có ít nhất 1,5 triệu trẻ vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khỏe sinh sản và giáo dục kỹ năng đối mặt với các khó khăn trong cuộc sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước được cung cấp tài liệu hướng dẫn cho huấn luyện viên chủ chốt, cẩm nang cho cộng tác viên và tài liệu truyền thông cho cộng đồng. Tất cả các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở của các tỉnh thí điểm triển khai thực hiện tập huấn về kiến thức nuôi, dạy con và kỹ năng truyền thông, vận động các bà mẹ nuôi, dạy con tốt; cán bộ chuyên trách công tác gia đình được tập huấn, được thường xuyên cung cấp thông tin và hướng dẫn sử dụng các loại tài liệu truyền thông về nội dung nuôi, dạy con tốt. Năm triệu bà mẹ được tham dự các buổi truyền thông, tư vấn, tập huấn, biết cách chia sẻ, thu hút sự tham gia, hỗ trợ của các ông bố trong việc nuôi, dạy con. Có ít nhất hai triệu ông bố được tiếp cận các thông tin về nuôi, dạy con, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình.

Ðối tượng trực tiếp là các bà mẹ có con dưới 16 tuổi và trẻ em. Gián tiếp là các ông bố trong gia đình, các thành viên trong gia đình có con dưới 16 tuổi trực tiếp chăm sóc trẻ em. Nội dung giáo dục, bồi dưỡng là kiến thức về nuôi con theo khoa học (dinh dưỡng cho trẻ em, phòng, chống các bệnh thông thường ở trẻ em…). Phương pháp dạy con (đặc điểm tâm sinh lý theo từng lứa tuổi; giáo dục giới tính, tình bạn, tình yêu; phòng, chống lạm dụng tình dục trẻ em…). Quyền và nghĩa vụ của trẻ em và việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của trẻ em. Giáo dục gia đình (tổ chức cuộc sống gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, cách giao tiếp, ứng xử trong gia đình…). Từ năm 2010 đến năm 2012, đề án triển khai ở 14 tỉnh thuộc bảy vùng (mỗi vùng chọn hai tỉnh, mỗi tỉnh chọn hai xã); từ năm 2013 đến năm 2015, đề án sẽ được nhân rộng ra cả nước.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận