Tin tức

Ra mắt Câu lạc bộ Các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em

Sáng 15/7 tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức lễ ra mắt “Câu lạc bộ Các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam”.

Theo dự thảo Điều lệ hoạt động, Câu lạc bộ tập hợp, liên kết những nhà báo chuyên nghiệp, sinh viên báo chí, các cộng tác viên báo chí tự nguyện và tâm huyết với việc bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trong một tổ chức tự nguyện trực thuộc Hội.

Bà Trần Thị Thanh Thanh, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết: Hoạt động của Câu lạc bộ nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến truyền thông rộng khắp vì trẻ em. Thành viên Câu lạc bộ hoạt động trên tinh thần tự nguyện, thực hiện mục tiêu “Chung tâm – Chung trí – Chung sức” bảo vệ trẻ em.

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận