Tin tức

Phát động chiến dịch truyền thông giảm đuối nước trẻ em

Ngày 16-7, Bộ LĐ-TB&XH cùng đại diện các bộ, ngành hữu quan, các tổ chức quần chúng và lãnh đạo 15 tỉnh có tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước cao nhất cả nước đã ký cam kết phấn đấu giảm số trẻ bị đuối nước và thực hiện các quy định phòng, chống đuối nước trẻ em ở các tỉnh này.

Đây là chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng và kêu gọi các gia đình, cộng đồng và lãnh đạo địa phương cần có hành động cấp bách và cụ thể để giải quyết tình trạng này.

Theo chương trình hành động, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương có kế hoạch cụ thể, can thiệp đồng bộ và chỉ đạo ngành dọc phối hợp cùng địa phương triển khai có hiệu quả kế hoạch liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em đã được 9 bộ, ngành ký kết cuối năm 2009; các địa phương xây dựng kế hoạch chiến lược về phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương năm 2010 và giai đoạn 2011-2015; tăng cường huy động nguồn lực; đẩy mạnh công tác truyền thông với nhiều hình thức phong phú; triển khai ngay công tác dạy bơi và đẩy mạnh xã hội hóa công tác dạy bơi cho trẻ; tăng cường cải tạo môi trường, loại bỏ các nguy cơ như trang bị biển báo và làm hàng rào; duy trì các hoạt động hè lành mạnh; xây dựng các điểm vui chơi an toàn cho trẻ em.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận