Tin tức

Năm 2014: 100% quận, huyện, thị xã tại Hà Nội đạt tiêu chuẩn

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ em 5 tuổi đến năm 2015 với mục tiêu chung là chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng cho trẻ bước vào lớp 1.

Cụ thể, năm học 2010-2011, hầu hết trẻ em 5 tuổi phải được đến lớp hai buổi/ ngày; đến năm 2014, có ít nhất 90% xã, phường, thị trấn, 100% quận, huyện thị xã được công nhận đạt tiêu chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi. Năm 2015, có 90% số trẻ 3 và 4 tuổi đến lớp mẫu giáo, 35% số trẻ trong độ tuổi đến nhà trẻ…

Để huy động trẻ em 5 tuổi đến lớp, giải pháp của Hà Nội là ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi vào học các trường mầm non công lập, phát triển GDMN ngoài công lập ở những nơi có điều kiện; chương trình GDMN mới cho trẻ 5 tuổi phải được triển khai đại trà, tuyệt đối không dạy trước chương trình lớp 1; từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 7% vào năm 2015. Phấn đấu đến năm 2015 có 80% số trường mầm non ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục trẻ… Hà Nội sẽ ưu tiên xây dựng đủ phòng học cho các lớp mầm non 5 tuổi và trường đạt chuẩn quốc gia cho các xã miền núi; hỗ trợ trẻ 5 tuổi có cha mẹ thường trú tại các xã miền núi và giữa sông, trẻ 5 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật…

Sở GD-ĐT là cơ quan thường trực tổ chức thực hiện kế hoạch này.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận