Tin tức

Phát động Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2010

29/7/2010, tại Hà Nội, Bộ Y tế, tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam và Alive & Thrive đã phối hợp tổ chức họp báo, phát động Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2010 với chủ đề “Nuôi con bằng sữa mẹ – Chỉ 10 bước, thân thiện hơn với trẻ”, đưa ra lời kêu gọi hành động với các cán bộ, nhân viên y tế và cộng đồng.

Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ được kỷ niệm ở hơn 120 quốc gia với mục đích khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ như một cách thức quan trọng giúp cải thiện sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Với chủ đề “Nuôi con bằng sữa mẹ – Chỉ 10 bước, thân thiện hơn với trẻ”, Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2010 nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhân viên y tế và cơ sở y tế trong việc đẩy mạnh nuôi con bằng sữa mẹ. Bên cạnh đó, còn đưa ra lời kêu gọi đến tất cả các cơ sở y tế có dịch vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ nhỏ hãy thực hiên mười bước “nuôi con bằng sự mẹ thành công” để hỗ trợ, giúp đỡ các bà mẹ được nuôi con bằng sữa mẹ.

10 bước “Nuôi con bằng sữa mẹ thành công” được giới thiệu với công chúng lần đầu tiên năm 1989 trong tuyên bố chung của WHO/UNICEF về Bảo vệ, Thúc đẩy và Hỗ trợ Nuôi con bằng sữa mẹ. Vai trò đặc biệt của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em .

Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2010, còn kỷ niệm 20 năm ngày công bố Tuyên ngôn Innocenti, trong đó UNICEF và WHO kêu gọi thực hiện 10 bước nuôi con bằng sữa mẹ thành công ở tất cả các cơ sở chăm sóc bà mẹ trẻ em, bởi vì các cán bộ y tế có vai trò quan trọng, có thể ảnh hưởng đến các quyết định của người mẹ về lựa chọn cách nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ là cách cung cấp dinh dưỡng đầy đủ nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nhưng chỉ có 10% trẻ em ở Việt Nam được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Thực trạng này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và cộng đồng cần có những hành động cấp thiết trong việc thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ ở Việt Nam. Các bộ y tế và các cơ sở y tế có vai trò quan trọng trong việc tạo khởi đầu cho một bà mẹ thành công đối với việc nuôi con bằng sữa mẹ sau này. Cán bộ y tế tại các cơ sở y tế có dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em cần được đào tạo để có thể giúp đỡ các bà mẹ cho tẻ em bú sớm trong vòng 1 giờ đầu ngay sau khi sinh.

Theo Bà Nguyễn bá Thủy – Thứ trưởng Bộ Y tế: “Tại Việt Nam, các nỗ lực khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ là một phần trong các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em nhằm giúp đảm bảo trẻ em được tăng trưởng và phát triển một cách tối đa tiềm năng của mình”.

Cũng theo bà Thủy: “Kế hoạch hành động vì sự sống còn của trẻ em” của Việt Nam đã đề ra mục tiêu đến năm 2015 sẽ đạt tỉ lệ 50% trẻ em được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban/nghành, các cơ quan truyền thông đại chúng nỗ lực phần đấu thực hiện mục tiêu này. Nếu không cải thiện tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và tình trạng dinh dưỡng trẻ em thì việc thực hiện các Mục tiêu Phát triểnThiên niên kỷ của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng.

Hiện, Liên hợp quốc tại Việt Nam đang hợp tác với Chính phủ, các tổ chức trong đó có Alive và Thrive, các đối tác khác và cộng đồng nhằm thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ thông qua rất nhiều các hoạt động nâng cao nhận thức; tăng cường thực hiện Nghị định 21 về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ; đẩy mạnh thực hiện Sáng kiến Bệnh viện bạn hữu trẻ em – một nỗ lực toàn cầu nhằm góp phần bảo vệ thúc đẩy và hỗ trợ nuôi con bằng sữa.
Bà Nemat Hajeebhoy – Giám đốc tổ chức Alive và Thrive tại Việt Nam nhấn mạnh “Khi các nhà hoạch định chính sách, cán bộ y tế và các gia định cùng kêu gọi hành động để bảo về, thúc đẩy và hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ thành công thì đảm bảo trẻ em Việt Nam sẽ khỏe mạnh”.

10 bước nuôi con bằng sữa mẹ thành công theo Bộ Y tế, tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam và Alive & Thrive hướng dẫn là:

1. Có bản quy định về nuôi con bằng sữa mẹ và thường xuyên phổ biến với tất cả các nhân viên y tế

2. Đào tạo cho tất cả nhân viên y tế những kỹ năng cần thiết để thực hiện Bản quy định trên.

3. Giáo dục trước sinh về lợi ích và cách nuôi con bắng sữa mẹ cho phụ nữ mang thai

4. Giúp các bà mẹ sớm trong vòng một giờ và đầu sau sinh

5. Hướng dẫn cho các bà mẹ cách cho con bú và cáh duy trì nguồn sữa khi phải xa con.

6. Không cho trẻ sơ sinh ăn hoặc uống bất kỳ thứ gì khác ngoài sữa mẹ trừ khi có chỉ định của bác sĩ.

7. Cho trẻ được nằm cạnh mẹ cả ngày, đem

8. Chuyến khích cho trẻ bú theo nhu cầu

9. Không cho trẻ bú bình và ngậm đầu vú giả.

10. Tăng cường thành lập và duy trì các nhóm hỗ trợ nuôi bằng sữa mẹ và giới thiệu cho bà mẹ đến khi xuất viện

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận