Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Khi bố mẹ có Facebook

me4

Facebook là nơi giới trẻ thể hiện bản thân, giao lưu, kết bạn và trò chuyện với nhau. Vì thế để hiểu và quản lý con mình dễ hơn, mà nhiều ông bố bà mẹ đã phải tham gia vào cộng đồng Facebook… Tuy nhiên để “kết bạn” với con trên Facebook cũng thật nan