Mẹ mang thai

Đo để biết thai to hay nhỏ

do-kich-thuoc-thai

Làm thế nào để biết thai nhi có phát triển bình thường hay không? Thai nhi phát triển bình thường thì có kích thước như thế nào? Mời các chị em hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé! Thời điểm bắt đầu đo sự phát triển của thai nhi? Bắt đầu từ tuần 20

Sự phát triển của thai nhi tháng thứ 9

thai_nhi_39_tuan_tuoi

Đã bao giờ chị em muốn biết bé yêu của mình lớn từng ngày trong bụng mình như thế nào không? Hãy cùng chúng tôi khám phá những giai đoạn kỳ diệu đó nhé! Sự phát triển của thai nhi trong tuần thứ 38 Quá trình phát triển của thai nhi: Lúc này bé yêu

Sự phát triển của thai nhi tháng thứ 8

thai_nhi_34_tuan_tuoi

Đã bao giờ chị em muốn biết bé yêu của mình lớn từng ngày trong bụng mình như thế nào không? Hãy cùng chúng tôi khám phá những giai đoạn kỳ diệu đó nhé! Sự phát triển của thai nhi trong tuần thứ 34 Quá trình phát triển của thai nhi: Ở tuần này, mắt

Sự phát triển của thai nhi tháng thứ 7

thai_nhi_29_tuan_tuoi

Đã bao giờ chị em muốn biết bé yêu của mình lớn từng ngày trong bụng mình như thế nào không? Hãy cùng chúng tôi khám phá những giai đoạn kỳ diệu đó nhé! Sự phát triển của thai nhi trong tuần thứ 29 Quá trình phát triển của thai nhi: Lúc này, bé yêu

Sự phát triển của thai nhi tháng thứ 6

thai_nhi_24_tuan_tuoi

Đã bao giờ chị em muốn biết bé yêu của mình lớn từng ngày trong bụng mình như thế nào không? Hãy cùng chúng tôi khám phá những giai đoạn kỳ diệu đó nhé! Sự phát triển của thai nhi trong tuần thứ 24 Quá trình phát triển của thai nhi: Trong tuần 24 này,

Sự phát triển của thai nhi tháng thứ 5

thai_nhi_22_tuan_tuoi

Đã bao giờ chị em muốn biết bé yêu của mình lớn từng ngày trong bụng mình như thế nào không? Hãy cùng chúng tôi khám phá những giai đoạn kỳ diệu đó nhé! Sự phát triển của thai nhi trong tuần thứ 20 Quá trình phát triển của thai nhi: Hiện tại, thai nhi

Sự phát triển của thai nhi tháng thứ 4

thai_nhi_17_tuan_tuoi

Đã bao giờ chị em muốn biết bé yêu của mình lớn từng ngày trong bụng mình như thế nào không? Hãy cùng chúng tôi khám phá những giai đoạn kỳ diệu đó nhé! Sự phát triển của thai nhi trong tuần thứ 16 Quá trình phát triển của thai nhi: Trong tuần thứ 16

Sự phát triển của thai nhi tháng thứ 3

thai_nhi_10_tuan_tuoi

Đã bao giờ chị em muốn biết bé yêu của mình lớn từng ngày trong bụng mình như thế nào không? Hãy cùng chúng tôi khám phá những giai đoạn kỳ diệu đó nhé! Sự phát triển của thai nhi trong tuần thứ 10 Quá trình phát triển của thai nhi: Trong tuần này, hầu

Sự phát triển của thai nhi tháng thứ 2

thai-nhi-5-tuan-tuoi

Đã bao giờ chị em muốn biết bé yêu của mình lớn từng ngày trong bụng mình như thế nào không? Hãy cùng chúng tôi khám phá những giai đoạn kỳ diệu đó nhé! Sự phát triển của thai nhi trong tuần thứ 5 Quá trình phát triển của thai nhi: Sau 4 tuần, hình

Sự phát triển của thai nhi tháng thứ 1

thu-tinh

Đã bao giờ chị em muốn biết bé yêu của mình lớn từng ngày trong bụng mình như thế nào không? Hãy cùng chúng tôi khám phá những giai đoạn kỳ diệu đó nhé! Sự phát triển của thai nhi trong tuần đầu tiên Trứng đã được thụ tinh làm tổ Trong tuần đầu tiên