Bé 6 tháng tuổi

Xa mẹ 2 phút, trẻ nhũ nhi thấy lo lắng

Mặc dù chưa thể làm chủ được bản thân khi ở tư thế ngồi nhưng trẻ 6 tháng tuổi hoàn toàn có cảm giác căng thẳng khi trẻ thấy mình không được chú ý. Mức độ hooc-môn căng thẳng cortisol sẽ được nâng lên khi trẻ bị mẹ lờ đi và một ngày sau đó,