Bệnh viêm khớp ở trẻ em

Viêm khớp mãn tính ở trẻ

Bé phải được bác sĩ khám trong vòng 24 giờ kể từ khi đau hoặc cứng khớp, đi cà nhắc hoặc nổi mẩn kèm theo sốt. Có 3 loại viêm khớp mãn tính (viêm các khớp) ở trẻ em: Viêm thiểu khớp gây bệnh cho 4 khớp chính (như đầu gối) hoặc ít hơn. Viêm