Cân nặng của trẻ em

Chế độ dinh dưỡng rất quan trọng với sự phát triển của trẻ

tre-em-48

Tại buổi lễ phát động Tuần lễ Dinh dưỡng và phát triển mới đây, Viện Dinh dưỡng quốc gia đưa ra con số: Trẻ em trai và gái Việt Nam đã cao thêm trung bình 13,6cm trong một thế kỷ qua, nhưng thanh niên Việt Nam hiện vẫn thấp hơn chuẩn quốc tế 13,1cm ở