Chuẩn bị sinh con

Khi ngày sinh em bé đến gần

8-viec-ban-can-lam-truoc-khi-sinh-em-be

Bạn hãy lên danh sách và chủ động làm những việc sau đây khi ngày sinh em bé đang đến gần. 1. Chuẩn bị sẵn một túi đồ để đề phòng trường hợp bạn sinh sớm hơn dự kiến. Bạn nên chuẩn bị đồ ngủ, tất… cũng như một bộ đồ sẽ mặc khi xuất