Dạy bé học chữ cái

Chuẩn bị cho con vào lớp 1 – 10 cách giúp bé phát triển kỹ năng đọc !

Dù con bạn đã biết đọc hay mới biết đọc, cũng nên áp dụng theo những cách đã được thực nghiệm dưới đây để giúp trẻ tập đọc thêm ở nhà để khuyến khích các em mới tập đọc và tạo sự say mê đọc sách. 1) Chỉ cho bé những chữ cái và từ