Mang thai tháng thứ 9

Những bất thường có thể phát sinh ở cuối thai kỳ

Trước khi sinh có thể có những bất thường cần được xử lý kịp thời

Trong khoảng thời gian cuối thai kỳ, gần đến ngày dự sinh sẽ có thể xuất hiện một số tình huống bất thường. Bạn nên có sự hiểu biết và chuẩn bị  để có thể xử lý kịp thời các tình huống đó. Ra máu Chất sản dịch có dính máu cháy ra ngoài âm