Nhạc thiếu nhi có hình

This old man

This old man

This old man, he played one He played knick-knack on my thumb With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone This old man came rolling home This old man, he played two He played knick-knack on my shoe With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone This old man came rolling home This […]

0

Mary had a little Lamb (Chú cừu con của Mary)

Mary had a little Lamb (Chú cừu con của Mary)

Mary had a little lamb, Little lamb, little lamb, Mary had a little lamb, Its fleece was white as snow Everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, Everywhere that Mary went The lamb was sure to go It followed her to school one day School one day, school one day It followed her to […]

0

The wheels of the Bus go round and round (Chiếc bánh xe buýt chạy vòng quanh)

The wheels of the Bus go round and round (Chiếc bánh xe buýt chạy vòng quanh)

The wheels of the bus go round and round. round and round. round and round. The wheels of the bus go round and round, all day long! The wipers of the bus go swish, swish, swish. swish, swish, swish. swish, swish, swish. The wipers of the bus go swish, swish, swish, all day long! The […]

0

London Bridge is falling down (Cầu London đang bị sập)

London Bridge is falling down (Cầu London đang bị sập)

London Bridge is falling down, Falling down, falling down. London Bridge is falling down, My fair lady. Build it up with sticks and stones, Sticks and stones, sticks and stones, Build it up with sticks and stones, My fair lady. Sticks and stones will all fall down, All fall down, all fall down. Sticks and […]

0

Jingle Bells (Tiếng chuông ngân vang)

Jingle Bells (Tiếng chuông ngân vang)

Dashing through the snow In a one horse open sleigh O’er the fields we go Laughing all the way Bells on bob tails ring Making spirits bright What fun it is to laugh and sing A sleighing song tonight Hey, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride […]

0

Jack and Jill

Jack and Jill

Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water Jack fell down and broke his crown And Jill came tumbling after. Up got Jack, and home did trot As fast as he could caper He went to bed and bound his head With vinegar and brown paper. Jack and Jill went […]

0

Chú chuột nhắt

Chú chuột nhắt

Có con chuột nhắt nó chạy lăng xăng. Mắt nó láo liêng ngó nghiêng ngó dọc. Có con chuột nhắt nó chạy lăng xăng. Ăn vụng suốt ngày, thật đáng chê. Lêu lêu chú chuột nhắt chít chít. Lêu lêu chú chuột nhắt chít chít. Có con chuột nhắt nó chạy lăng xăng. Mắt nó […]

0

Ten in the Bed (10 nhóc ở trên giường)

Ten in the Bed (10 nhóc ở trên giường)

Here we go! There were ten in the bed and the little one said, “Roll over, roll over” So they all rolled over and one fell out. Nine! There were nine in the bed and the little one said, “Roll over, roll over” So they all rolled over and one fell out. Eight! There were […]

0

Little Snowflake (Bông tuyết nhỏ)

Little Snowflake (Bông tuyết nhỏ)

Snowflake, snowflake, little snowflake. Little snowflake falling from the sky. Snowflake, snowflake, little snowflake. Falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling…falling on my head. Snowflake, snowflake, little snowflake. Little snowflake falling from the sky. Snowflake, snowflake, little snowflake. Falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling…falling on my nose. Snowflake, snowflake, little […]

0

Con heo đất

Con heo đất

Mẹ mua cho em con heo đất Mẹ mua cho em con heo đất…í o í ò Ngày hôm nay em vui lắm Cầm heo trên tay em ngắm …í ò í o Làm sao cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn…í o í ò Heo không cần ăn cơm Heo không […]

0