Tiếng Anh cho trẻ em

Chữ H – H is for house

Chữ cái H là chữ thứ 8 trong bảng chữ cái tiếng Anh. Hãy dạy bé chữ H với: H is for House – Chữ H là ngôi nhà. Horse starts with H – Con ngựa bắt đầu bằng chữ H. The next letter is H. (Chữ cái tiếp theo là chữ H) H is

Chữ G – G is for Gorilla

Chữ cái G là chữ thứ 7 trong bảng chữ cái tiếng Anh. Hãy dạy bé chữ G với: G is for Gorilla – Chữ G là con khỉ đột. Giraffe starts with G – Hươu cao cổ bắt đầu bằng chữ G. The next letter is G. (Chữ cái tiếp theo là chữ G)

Chữ F – F is for Fish

Chữ cái F là chữ cái thứ 6 trong bảng chữ tiếng Anh, hãy dạy cho bé chữ F với: F is for Fish – Chữ F là con cá. Frog starts with F – Con ếch bắt đầu bằng chữ F Next letter is F. (Chữ tiếp theo là chữ F) F is for

Ngoại ngữ và trẻ em

lop hoc tieng anh tre em

Ngoại ngữ là công cụ để mở rộng khả năng giao tiếp, học hỏi. Trong xu thế hội nhập, ngoại ngữ đôi khi là chìa khóa để có được những thành công trong công việc và cuộc sống. Với trẻ, việc nắm bắt và sử dụng ngoại ngữ có những đặc điểm riêng mà cha

Chữ E – E is for Elephant

Chữ cái E là chữ thứ 5 trong bảng chữ cái tiếng Anh. Hãy dạy bé chữ E với: Elephant starts with E – Con voi bắt đầu bằng chữ E. Egg starts with E – Quả trứng bắt đầu bằng chữ E. Next comes the letter E. (Chữ cái tiếp theo là chữ E)

Chữ D – D is for Dinosaur

Chữ cái D là chữ thứ 4 trong bảng chữ cái tiếng Anh. Hãy dạy bé chữ D với: D is for Dinosaur – Chữ D là con khủng long. D is for Duck – Chữ D là con vịt. D is for Dog – Chữ D là con chó. Next comes the letter D.

Chữ C – C is for Car

Chữ cái C là chữ thứ 3 trong bảng chữ cái tiếng Anh. Hãy dạy bé chữ C với: C is for Car – Chữ C là cái ôtô. Cat starts with C – Con mèo bắt đầu bằng chữ C. Next comes the letter C (Chữ cái tiếp theo là chữ C) C –

Chữ B – B is for Balloon

Chữ cái B là chữ thứ 2 trong bảng chữ cái tiếng Anh. Hãy dạy bé chữ B với: B is for Balloon – Chữ B là quả bóng bay. Bear starts with B – Con gấu bắt đầu bằng chữ B. Butterfly also starts with B – Con bướm cũng bắt đầu bằng chữ

Chữ A – A is for Ant

Chữ cái A là chữ cái đầu tiên trong bảng chữ tiếng Anh, hãy dạy cho bé chữ A với: A is for Ant – Chữ A là con kiến. Apple starts with A – Quả táo bắt đầu bằng chữ A. We begin with the letter A (Chúng ta bắt đầu với chữ A).