Trẻ em đường phố

Trẻ đường phố trước nguy cơ HIV/AIDS

“Cháu chơi “hàng” cách đây 4 năm. Muốn có tiền phê thuốc cháu phải “đứng đường”. Sau này cháu bệnh nên khách không thèm nữa nên mới đi xin. Hồi trước nhóm cháu có 4 đứa nhưng đứa bị hốt vô trung tâm, đứa chết do bệnh “ết” nên rã đám” – Hồng “ken”, cô