Chăm sóc bé

Những nguyên nhân gây cận thị ở trẻ

Cận thị là loại bệnh về mắt tương đối phổ biến ở trẻ, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Xin giới thiệu với bạn đọc 5 nguyên nhân gây cận thị cho trẻ.

Trẻ thiếu ngủ hoặc ít ngủ

Trẻ phát triển rất nhanh, đặc biệt là từ 7 đến 9 tuổi và 12 -14 tuổi, trong khoảng thời gian này nếu thời gian ngủ của trẻ quá ít hoặc do không đủ thời gian để ngủ vì cha mẹ bắt học quá nhiều rất dễ gây ra cận thị.

Trẻ sinh thiếu tháng hoặc trọng lượng cơ thể quá nhẹ

Hầu hết trẻ sinh ra với trọng lượng cơ thể trên dưới 2,5 kg, đến tuổi thiếu niên đều bị cận thị.

Trẻ sinh thiếu tháng từ hai tuần trở lên thường bị cận từ khi học vỡ lòng.

Bố mẹ bị cận thị rất dễ di truyền sang con cái

Mức độ di truyền này liên quan mật thiết với mức độ cận thị của bố mẹ. Thông thường bố mẹ bị cận thị dưới 3 đi-ốp thì khả năng di truyền sang con cái rất nhỏ. Nếu bố mẹ bị cận thị từ 6 đi-ốp trở lên thì khả năng di truyền sang con cái là 100%.

Trẻ xem TV quá gần

Nếu như ngày nào trẻ cũng xem TV nhiều hơn hai giờ đồng hồ với khoảng cách từ mắt tới TV nhỏ hơn 3 m sẽ làm cho thị lực suy giảm rất nhiều. Trong điều kiện như vậy một số trẻ bị cận thị, một số khác thì không.

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận