Góc tư vấn

Làm gì để dạy bé 2,5 tuổi làm theo ý của người lớn?

Hỏi: Con gái tôi 2 tuổi rưỡi, tiếp thu nhanh nếu tập trung. Nhưng cháu ít khi để ý đến lời nói và hành động của người khác. Khi tôi bảo hát bài nào đó, cháu vẫn tiếp tục lặp lại bài đang hát. Hoặc khi tôi dạy điều gì, cháu thường không để ý. Nhưng nếu cháu yêu cầu gì thì bắt mọi người làm theo, và khó đánh lạc hướng ý muốn của cháu. Tôi cần phải làm gì?

Trả lời: Chị cần biết thu hút cháu dưới dạng trò chơi. Chị chưa thể bắt cháu ở độ tuổi này làm theo những gì người lớn muốn. Muốn cháu nghe mình, chị phải lựa chơi với cháu và hướng cháu theo mình.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận