Góc tư vấn

Kết hợp giữa gia đình và nhà trường để động viên trẻ

Hỏi: Con trai tôi đang học lớp 1. Những ngày đầu đi học, khi có bài tập về nhà rất hăng hái làm bài. Sau đó một thời gian thì cháu nói là muốn học lớp khác. Hỏi ra thì cháu nói là cô giáo hay hét toáng lên cho cả trường nghe thấy, nên cháu có vẻ sợ. Tôi biết con tôi bình thường không thông minh, và nhút nhát. Nhưng cháu chỉ học tốt khi có sự động viên khuyến khích thôi. Cháu không bao giờ học được khi bị mắng hoặc bị chê, mặc dù chúng tôi rất cố gắng để cháu giao lưu và nhận thức được là tại sao lại bị chê và phải làm thế nào để không bị chê. Nhờ chương trình cho tôi một giải pháp để cháu bớt phần nhút nhát?

Trả lời: Bạn nên gặp gỡ giáo viên của cháu, trao đổi về những đặc điểm của con mình như cháu học tốt khi nào, sợ điều gì… để giáo viên lưu ý chọn cách ứng xử thích hợp. Nên theo dõi một thời gian, nếu quan hệ giữa giáo viên và trẻ vẫn không cải thiện thì bạn có thể gặp hiệu trưởng xin cho con chuyển sang lớp khác.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận