Góc tư vấn

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở nước ngoài

Hỏi: Tôi có cháu trai 26 tháng đang sống ở nước ngoài. Do ở ngoài thì tiếp xúc với tiếng nước ngoài, về nhà bố mẹ nói tiếng Việt nên cháu bị chậm nói dù hiểu cả 2 ngôn ngữ. Cháu có thể bắt chước từng từ một nhưng chưa thể tự nói ra được. Tôi nên làm thế nào?

Trả lời: Chúng tôi gặp khá nhiều trường hợp như cháu. Nếu chúng ta không tạo ra môi trường thuần khiết về mặt ngôn ngữ, điều đó sẽ khó khăn cho trẻ. Đặc biệt giai đoạn 1 đến 5 tuổi nếu trẻ không có môi trường thuận lợi thì có thể bị mất đi cơ hội phát triển ngôn ngữ. Anh chị xem nếu thời gian cháu đi học nhiều hơn, tiếp xúc với tiếng nước ngoài nhiều hơn thì ở nhà cũng nói tiếng nước ngoài. Điều này rất quan trọng đối với sự phát triển ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ làm công cụ để tư duy. Đến khi nào cháu đã có khả năng giao tiếp thông thường bằng một ngôn ngữ, lúc đó hãy cho cháu tiếp xúc với một ngôn ngữ thứ hai.

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận