Tin tức

Bác sĩ nhi tuyến tỉnh còn thiếu nhiều

Tại hội nghị giao ban công tác khám chữa bệnh chuyên ngành nhi khoa vừa được Bộ Y tế tổ chức tại Ninh Bình, GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc BV Nhi TW cho biết, hiện nay cả nước có khoảng 30 triệu trẻ em với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng lớn khiến cho gánh nặng quá tải ở các BV nhi và chuyên khoa nhi ngày càng tăng.

http://www.timsanpham.com/images/pictures/84022_20_cac-bac-si-benh-vien-nhi-dong-2-kham-mien-phi.jpg

Trong khi đó, thực trạng chuyên ngành nhi khoa ở các cơ sở khám chữa bệnh còn thiếu cả về số lượng và chất lượng, trang thiết bị y tế thiếu và không đồng bộ, đặc biệt là trang thiết bị cấp cứu. Theo đánh giá sơ bộ tại 10 BV nhi và các BV tỉnh, huyện trong toàn quốc trong 2 năm 2007-2008 cho thấy, vẫn còn 16 BV tỉnh chưa có chuyên khoa nhi. Bác sĩ nhi khoa ở BV tỉnh chỉ chiếm 5,9% (trong khi chỉ tiêu của Bộ Y tế là 20-25%). Nhiều BV tỉnh, huyện vẫn còn thiếu các thiết bị cấp cứu nhi, hồi sức sơ sinh, kể cả những thiết bị đơn giản như dụng cụ ủ ấm, bóng, mask…

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận