Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

ABC Phonics Song: J-R (cùng phát âm tiếng Anh J-R)

j – j – juice
k – k – kick
l – l – long
j – k – l

m – m – monster
n – n – no
o – o – on
m – n – o

p – p – penguin
q – q – quack
r – r – robot
p – q – r

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận