Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

ABC Phonics Song: R-Z (cùng phát âm tiếng Anh R-Z)

r – r – rainbow
s – s – stop
t – t – turtle
r – s – t

u – u – under
v – v – vacuum
w – w – witch
u – v – w

x – x – mix
y – y – yes
z – z – zigzag
x – y – z

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận