Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

This old man


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL95E8858024461277″ caption=”Album nhạc HooplaKidz”]Xem toàn bộ Album nhạc HooplaKidz[/youtube_list]

This old man, he played one
He played knick-knack on my thumb
With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone
This old man came rolling home

This old man, he played two
He played knick-knack on my shoe
With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone
This old man came rolling home

This old man, he played three
He played knick-knack on my knee
With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone
This old man came rolling home

This old man, he played four
He played knick-knack on my door
With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone
This old man came rolling home

This old man, he played five
He played knick-knack on my hive
With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone
This old man came rolling home

This old man, he played six
He played knick-knack on my sticks
With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone
This old man came rolling home

This old man, he played seven
He played knick-knack up in heaven
With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone
This old man came rolling home

This old man, he played eight
He played knick-knack on my gate
With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone
This old man came rolling home

This old man, he played nine
He played knick-knack on my spine
With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone
This old man came rolling home

This old man, he played ten
He played knick-knack once again
With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone
This old man came rolling home

Một bài hát có giai điệu vui nhộn và lặp đi lặp lại giúp cho các bé có thể tập đếm từ 1 đến 10 đấy…

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận