Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Chú bé loắt choắt


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLACB793B43720EB3F” caption=”Album nhạc Hoa đồng nội”]Xem toàn bộ Album nhạc Hoa đồng nội[/youtube_list]

Chú bé loắt choắt.
Cái xắc xinh xinh.
Hai chân thoăn thoắt.
Cái đầu nghênh nghênh.
Ca lô đội lệch.
Mồm huýt sáo vang.
Như con chim chích.
Nhảy trên đường làng.
Như con chim chích.
Nhảy trên đường làng.

Sáng tác: Ngô Quốc Tích

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận