Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Rềnh rềnh ràng ràng


Xem toàn bộ Album nhạc Hoa đồng nội

Rềnh rềng ràng ràng ba gang chiếu trải.
Rềnh rềng ràng ràng xích lại cho gần.
1 người 2 chân này , 2 người 4 chân này.
3 người 6 chân này , 4 người 8 chân này.
5 người 10 chân này.
Chân gầy chân béo chân béo chân gầy.
Dệt vải cho bà vải hoa vải trắng.
Đến mai trời nắng đem vải ra phơi.

Sáng tác: Phạm Tuyên

Một bài hát thiếu nhi rất vui nhộn của nhạc sĩ Phạm Tuyên

Rềnh rềnh ràng ràng  - Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ - Nhạc thiếu nhi Việt Nam - Video nhạc thiếu nhi

Gửi email

Bình luận bằng Facebook

Gửi bình luận

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi, vui lòng gửi tại --> Hỏi Đáp cùng Mẹ Yêu Con

*