Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Rềnh rềnh ràng ràng


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLACB793B43720EB3F” caption=”Album nhạc Hoa đồng nội”]Xem toàn bộ Album nhạc Hoa đồng nội[/youtube_list]

Rềnh rềng ràng ràng ba gang chiếu trải.
Rềnh rềng ràng ràng xích lại cho gần.
1 người 2 chân này , 2 người 4 chân này.
3 người 6 chân này , 4 người 8 chân này.
5 người 10 chân này.
Chân gầy chân béo chân béo chân gầy.
Dệt vải cho bà vải hoa vải trắng.
Đến mai trời nắng đem vải ra phơi.

Sáng tác: Phạm Tuyên

Một bài hát thiếu nhi rất vui nhộn của nhạc sĩ Phạm Tuyên

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận