Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Cưỡi ngựa loong coong


[youtube_list link=”http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLACB793B43720EB3F” caption=”Album nhạc Hoa đồng nội”]Xem toàn bộ Album nhạc Hoa đồng nội[/youtube_list]

Cưỡi ngựa loong coong loong coong.
Ô cưỡi ngựa loong coong loong coong.
Gặp ông là ông tướng lác, cho ông cái chạc ông làm dây cương, loong coong loong coong.
Cho ông cái bương ông làm bầu nước.
Cho ông cái lược để ông chải đầu
Loong coong loong coong.
Cho ông lưỡi câu để ông câu cá.
Cho ông cái nhà để ông chặt đầu, chặt đầu quân giặc, loong coong loong coong.
Loong coong loong coong, loong coong loong coong.

Cưỡi ngựa loong coong loong coong.
Ô cưỡi ngựa loong coong loong coong.
Gặp ông là ông tướng lác, cho ông cái chạc ông làm dây cương, loong coong loong coong.
Cho ông cái bương ông làm bầu nước.
Cho ông cái lược để ông chải đầu
Loong coong loong coong.
Cho ông lưỡi câu để ông câu cá.
Cho ông cái nhà để ông chặt đầu, chặt đầu quân giặc, loong coong loong coong.
Loong coong loong coong, loong coong loong coong.

Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu

Bài hát thiếu nhi nhí nhảnh có tính chất đồng dao…

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận