Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Chữ A – A is for Ant

Chữ cái A là chữ cái đầu tiên trong bảng chữ tiếng Anh, hãy dạy cho bé chữ A với:

  • A is for Ant – Chữ A là con kiến.
  • Apple starts with A – Quả táo bắt đầu bằng chữ A.

We begin with the letter A (Chúng ta bắt đầu với chữ A).
A – A is for Ant (Chữ A – chữ A là con kiến).
The Ant found an Apple (Con kiến tìm thấy một quả táo).
Apple starts with A (Quả táo bắt đầu bằng chữ A).
Oh oh, what is the Ant going to do now? (Ồ, con kiến chuẩn bị làm gì vậy?).
It’s jumping on the tree. Stop oh the Apple will fall (Nó đang nhảy trên cành cây. Dừng lại, quả táo sẽ rơi mất).
Oh no, the Apple is falling (Ôi không, quả táo rơi mất rồi).
Ohh, somebody caught the Apple (Ồ, có ai đó đã bắt được quả táo).
Who has the Apple now? (Ai đang có quả táo vậy?)
Hey look, that’s me. I have the Apple now (Nhìn kìa, chính là bé đấy. Bé đã có quả táo rồi).
Bye bye Mr Ant. (Tạm biệt Kiến nhé).
Next comes the letter B (Chữ cái tiếp theo là chữ B).

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận