Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Chữ E – E is for Elephant

Chữ cái E là chữ thứ 5 trong bảng chữ cái tiếng Anh. Hãy dạy bé chữ E với:

  • Elephant starts with E – Con voi bắt đầu bằng chữ E.
  • Egg starts with E – Quả trứng bắt đầu bằng chữ E.

Next comes the letter E. (Chữ cái tiếp theo là chữ E)
Let’s play a guessing game (Hãy cùng chơi trò chơi dự đoán nào)
Does anyone know what this is? (Có ai biết đây là gì không?)
It looks like the wall to me, said one child (Nó giống như bức tường ạ, một bé nói)
No, it is the rope, said another child (Không, nó giống như cái dây thừng, một bé khác nói)
No, it has spears, said the third child (Không, nó có cái xiên, bé thứ ba nói)
I think it is a snake, said the fourth child (Cháu nghĩ nó là con rắn, bé thứ tư nói)
No, I think it’s a trunk, said the fifth child (Không, cháu nghĩ nó là một thân cây, bé thứ năm nói)
No, I think it’s a fan, said the sixth child (Không, cháu cho rằng nó là cái quạt, bé thứ sáu nói)
What do you think it is? (Bạn nghĩ nó là gì vậy?)
When you put them together, it’s an elephant (Nếu ghép lại với nhau thì đó là con voi)
Elephant starts with E (Con voi bắt đầu bằng chữ E)
The Elephant is looking for something (Con voi đang tìm cái gì đó)
What does it find? (Nó tìm thấy gì vậy?)
It’s an Egg (Là một quả trứng)
Egg starts with E (Quả trứng bắt đầu bằng chữ E)
No, Mr Elephant don’t need the Egg (Không, ông voi không cần quả trứng)
Oh, good Mr Elephant (Tốt đấy ông voi)
Now, who is riding the Elephant? (Bây giờ thì ai đang cưỡi voi vậy?)
Hey, that’s me. I’m riding the Elephant. (Ê, là bé đấy. Bé đang cưỡi voi)
Riding the Elephant is so much fun (Cưỡi voi thật là thú vị lắm nhe)

Next comes the letter F. (Chữ cái tiếp theo là chữ F)

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận