Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Con giỏi hay dốt là do cha mẹ hay nhà trường?

Theo kết quả của một nghiên cứu tại Mỹ vừa khẳng định, sự dạy dỗ của cha mẹ có những ảnh hưởng rất lớn nhất tới kết quả học tập của trẻ, bất kể chất lượng trường học của chúng ra sao.

Cha mẹ quan tâm đến việc học của trẻ sẽ giúp trẻ có điểm số cao hơn.

Một nhóm nghiên cứu đã phân tích hơn 10.000 thiếu niên trên khắp nước này. Thông tin thu thập gồm điểm xếp hạng của các trường học, sự tham gia của các bậc cha mẹ trong việc giúp trẻ làm bài tập ở nhà và các sự kiện ở trường.

Nhóm nghiên cứu phát hiện những trẻ có cha mẹ rất ủng hộ và quan tâm đến thời kỳ học đường thì thực hiện các bài thi tốt hơn.

Cũng theo các tác giả, yếu tố quan trọng nhất trong mối quan hệ phụ huynh – con cái đó là sự tin tưởng, chia sẻ và khuyến khích hoạt động.

“Cha mẹ nên đầu tư thời gian cho trẻ, kiểm tra bài tập về nhà, tham dự các hoạt động tại trường của con và cho trẻ biết trường học là quan trọng”, tiến sĩ Toby Parcel, từ Đại học bang North Carolina, nhấn mạnh về vai trò của cha mẹ tới chất lượng học tập của con cái.

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận