Tin tức

Công tác bảo vệ trẻ em còn bị coi nhẹ

Ngày 20/7, tại TP.HCM, Sở LĐ-TB-XH đã tổ chức Hội nghị giao lưu chia sẻ kinh nghiệm Dự án xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ em (TE) tại cộng đồng giữa Cà Mau- Đồng Tháp và TP.HCM.

Trong quá trình thực hiện dự án từ năm 2009 đến nay, riêng tại TP.HCM, tỷ lệ suy dinh dưỡng TE dưới năm tuổi được kéo giảm từ 14% năm 2005 còn 10% năm 2010; mổ tim miễn phí cho 204 trẻ; 1.345 trẻ được học nghề; 12.346 trẻ được hồi gia; cấp 2.675 xe lăn cho trẻ bị khuyết tật; có 2.549 trẻ được hưởng chế độ theo Nghị định 67, hình thành được mạng lưới tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ TE cấp TP, quận, huyện, phường , xã…

Tuy nhiên, khó khăn mà các địa phương gặp phải chính là nhận thức của cộng đồng về công tác bảo vệ TE còn bị coi nhẹ; số lượng TE có hoàn cảnh đặc biệt vẫn tăng, việc tiếp cận các dịch vụ còn nhiều rào cản; tình trạng ngược đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột, tảo hôn… vẫn nhiều; chưa có mạng lưới tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em có hiệu quả.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận