Góc tư vấn

Có nên dạy trẻ học tính trước khi vào lớp 1?

Hỏi: Trước khi lên lớp 1 có nên dạy trẻ trước các kiến thức như tính toán ở nhà không?

Trả lời: Sự chuẩn bị trước có cả mặt lợi và có cả mặt hại. Nếu chúng ta dạy trước kiến thức thì đến lớp trẻ sẽ không muốn học nữa. Nhưng nếu không chuẩn bị trước thì trẻ có thể khó khăn khi tiếp thu kiến thức mới, dẫn đến chán học. Vậy chuẩn bị cho trẻ cái gì, chuẩn bị đến đâu phụ thuộc vào chính trình độ, năng lực và sự tiếp thu của đứa trẻ. Nếu con tiếp thu khá nhanh thì chị chỉ cần chuẩn bị cho con về mặt thái độ, ý thức, tính tuân thủ và một số kỹ năng học tập khác như cách viết bài trên lớp, cách chữa một lỗi sai khi con viết nhầm… mà không cần dạy trước về mặt kiến thức. Còn nếu cháu tiếp thu không nhanh lắm, chị có thể chuẩn bị trước về mặt kiến thức nhưng lại tìm những thí dụ tương tự như những bài trong sách đã có, không nên dạy chính những gì chính xác như trong sách và điều đó duy trì hứng thú học tập cho cháu.

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận